Üyelik Başvuruu

DERNEĞE ÜYELİK ŞARTLARI

1- Medeni kanunun öngördüğü haklara sahip olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak,

3- Üye başvuru formunu doldurup imzalayarak, iki adet vesikalık fotoğraf ile dernek başkanlığına müracaat etmek,

4- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda verilecek görevleri yapmayı kabul etmek,

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.